BLOG

Concurs de dibuix infantil i juvenil pel 50è aniversari

Categories: 50è aniversari,Activitats infantils i tallers,CCL

50è Aniversari del Centre Català de Lausana-Ginebra 1969-2019

1.- Participants
Hi podran prendre part totes les nenes i els nens que ho desitgin.

2.- Tema
Catalunya i Suïssa: cultura, festes i tradicions populars, patrimoni, geografia, gastronomia, etc.

3.- Tècniques
S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica aplicada només sobre paper o cartolina.

4.- Nombre d’obres
S’acceptaran dues obres per participant.

5.- Presentació de les obres

  • La mida de l’obra serà DIN A4 (210 x 297 mm). Les obres que no s’ajustin a aquesta mida quedaran excloses del concurs.
  • L’obra haurà de presentar-se amb les següents indicacions al revers: nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i e-mail.

6.- Categories

  • Categoria A: participants de 4, 5 i 6 anys
  • Categoria B: participants de 7, 8, 9 i 10 anys
  • Categoria C: participants de 11, 12 i 13 anys

7.- Nombre de premis per categoria
S’estableixen dos premis per categoria.

8.- Lliurament de les obres
Les obres s’han d’enviar per correu fins el 30 de setembre de 2019 a: 

        Centre Català Lausana-Ginebra
        Concurs de dibuix
        Rue de Genève 91
        CH-1004 Lausanne VD

9.- Exposició
L’exposició es farà a la sala del Casino de Montbenon a Lausana, diumenge 6 d’octubre de 2019 de 11h00 a 17h00 (durant la festa del 50è aniversari).

10.- Lliurament de premis
El lliurament de premis serà al Casino de Montbenon a Lausana, diumenge 6 d’octubre de 2019, després del dinar de la festa del 50è Aniversari.

11.- Propietat i publicació de les obres
Totes les obres quedaran en propietat del Centre Català de Lausana-Ginebra i es conservaran al seu arxiu. Les obres premiades podran ser publicades única i exclusivament en publicacions editades pel Centre Català de Lausana-Ginebra o  per Casa Nostra de Suïssa.

12.- El jurat
El jurat és designat per l’organització. Es reserva la facultat de declarar els premis deserts si així ho creu convenient.

13.- Us fem saber que

  • L’organització es reserva el dret de resoldre de la forma que cregui més convenient aquelles situacions que no es trobin especificades en aquestes bases.
  • L’organització vetllarà per la conservació de les obres però no es farà responsable dels possibles desperfectes ocasionats per circumstàncies alienes a l’entitat.

14.- Participació
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació plena d’aquestes bases.

Lausana, 25 d’agost de 2019