HISTÒRIA

L’any 1963 es va fundar Casa Nostra de Suïssa (CNS), una associació de gent de parla catalana a Suïssa, amb representants de persones nascudes en diversos indrets de les terres de parla catalana. Els membres de la nova associació es repartien principalment per les zones industrials de la Suïssa alemanya.

Malgrat que una de les primeres Assemblees Generals de Casa Nostra de Suïssa es va celebrar a Lausanne, no hi va haver cap grup organitzat a la Suïssa francòfona fins l’any 1968, amb la creació de Casa Nostra Lausana-Ginebra. Quan poc més tard es crea Casa Nostra de Ginebra, la de Lausana es transforma primerament en Casa Nostra de Lausana, i posteriorment, per decisió de l’Assemblea General, en Centre Català de Lausana (CCL), el 1969. De les reunions en cases particulars, en cafès o en centres de lleure dels inicis, es passa als locals de lloguer: Rue de la Barre, Rue des Terreaux i Av. des Acacias (a Prilly), per arribar a la Rue de Genève, on som actualment.

El 2010 es produeix un relleu generacional en la direcció que busca donar un nou aire al Centre mitjançant la creació d’un nou pla estratègic que permet redefinir els objectius i que promou la realització de noves activitats.

Per la seva banda, el Centre Català de Ginebra (CCG) torna a bategar amb força amb la seva refundació l’octubre del 2013, gràcies a l’impuls dels catalans arribats en els darrers anys. Organitzats, el CCG i el CCL es posen de seguida en contacte. El setembre de 2014, després d’haver passat un any col·laborant estretament, els centres catalans de Lausana i de Ginebra decideixen unir esforços novament i integrar-se en una mateixa estructura, el Centre Català de Lausana i Ginebra (CCLG). Aquest Centre, molt més fort a nivell de gestió interna, havia de tenir una major capacitat d’afrontar nous reptes i projectes i una major visibilitat a l’hora d’organitzar esdeveniments.

Amb el temps, però, l’enllaç amb Ginebra perd força, degut en bona mesura a la partida d’alguns dels membres més actius de Ginebra, i tota l’activitat se centra de nou a la regió de Lausana. A l’Assemblea General del 2020, el CCL decideix recuperar el nom de Centre Català de Lausana, ja que feia uns anys que la participació de Ginebra havia desparegut i el nom no corresponia amb la situació actual. Per la seva banda, el Centre Català de Ginebra reneix poc després gràcies a una nova generació de catalans.

Durant tots aquests anys el CCL ha jugat un paper clau per mantenir el punt de contacte entre els catalans i les tradicions catalanes.