VALORS

Visió, missió i valors

El Centre Català de Lausana és una associació que busca ser un referent a la Suïssa francòfona en els àmbits social, cultural i professional de Catalunya, facilitant ponts d’integració entre el nostre país d’origen i el nostre país d’acollida.

Creiem que el Centre és un punt de trobada de catalans i també alguna cosa més: un punt de suport i orientació als nouvinguts per tal de facilitar la integració, un lloc on facilitar el contacte professional i intercanviar experiències, un lloc on poder transmetre les festes tradicionals als nostres fills, el primer punt de contacte pels suïssos per mostrar-los qui som i com som… Tot això ho provem de traduir en activitats que es duen a terme al llarg de l’any.

Tots els que formem part d’aquest projecte, i que hi treballem de manera desinteressada, som fidels a quatre pilars que considerem bàsics per tal d’entendre un Centre Català avui en dia: Català, Obert (a tothom que hi vulgui participar), Qualitat (“la feina ben feta no té fronteres, la mal feta no té futur”) i Sostenible (econòmicament viable).

PILARS_VALORS