Cinema en català: Cerca de tu casa (2015)

  • 19:30
  • Rue de Genève 91, Lausanne, Suisse
  • +41 (0) 21 625 93 86

“CERCA DE TU CASA” (2015): Musical. El film explica la història d’una família que no pot fer front al pagament de la hipoteca i es veu obligada a anar a viure a casa dels pares de la dona que interpreta Sílvia Pérez Cruz (Sonia). La situació es complica quan el banc vol executar l’embargament del pis del pares.