Assemblea General Ordinària 2024

 • 17:30
 • Rue de Genève 91, Lausanne
 • +41 (0) 21 625 93 86

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 2024
i ELECCIONS DE JUNTA DIRECTIVA 2024-2026

 

Ens complau convocar-vos a l’assemblea general ordinària de socis del nostre Centre i d’eleccions de junta directiva que tindrà lloc al local del Centre Català de Lausana el proper Dissabte 20 d’abril a les 17h30

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de socis de l’any 2023.
 2. Memòria de l’exercici de l’any 2023.
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2023.
 4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos per a l’exercici de l’any 2024.
 5. Eleccions d’una candidatura mínima de 3 membres per constituir la junta directiva 2024-2026 i els verificadors de comptes 2024.

  Junta Directiva
  L’actual junta directiva finalitza el seu mandat bianual (2022-2024) el dia de l’Assemblea General. D’acord amb els Estatuts del Centre procedeix, per tant, convocar noves eleccions. Fins el dia 10 d’abril està obert el termini per a presentar, per escrit dirigit al Centre Català de Lausana, candidatures per a la nova junta directiva dels socis que ho desitgin.

  D’acord amb l’article 5.4 dels Estatuts del Centre: “La presidència, la tresoreria i la secretaria seran elegides mitjançant la votació d’una candidatura conjunta que es presenti a les eleccions durant una reunió de l’AG convocada a tal efecte, amb l’obtenció de la majoria simple dels vots. El mandat és de dos anys i la reelecció de càrrecs està permesa indefinidament”.

  Òrgan de verificació de comptes
  L’Assemblea ha d’elegir també DOS verificadors de comptes. Segons els nostres Estatuts: “L’òrgan de control està constituït per dues persones auditores, elegides en una reunió de l’AG. És un òrgan independent de la junta”.

 6. Afers generals. Torn obert de paraules.

Us preguem la màxima puntualitat. Moltes gràcies!

 

Annexes:

 

Cordialment,
La junta directiva del CCL

Lausana, 20 de març de 2024