Assemblea General Ordinària 2022

  • 17:00
  • Rue de Genève 91, Lausanne
  • +41 (0) 21 625 93 86

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 2022

 

Ens complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de socis del nostre Centre que tindrà lloc al local del CCL a Lausana el proper dissabte 14 de maig a les 17h00.

 

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de socis de l’any 2021 (annexe).
  2. Lectura de la memòria de l’exercici de l’any 2021.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2021.
  4. Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2022 (aprovats per la junta directiva).
  5. Presentació de la composició de la nova junta directiva.
  6. Proposta de nous Estatuts (annexe). Termini per la presentació d’esmenes per escrit a l’adreça postal o e-mail del CCL (ccl@catalansasuissa.org): 30 d’abril de 2022 a mitjanit.
  7. Afers generals. Torn obert de paraules.

Annexes:

 

 

La junta directiva del CCL