Assemblea General Ordinària 2019

  • 16:00
  • Rue de Genève 91, Lausanne
  • +41 (0) 21 625 93 86

Ens complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de socis del nostre centre que tindrà lloc al local del CCLG a Lausana:

16h00 1a CONVOCATÒRIA
16h30 2a CONVOCATÒRIA

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de socis de l’any 2018.
  2. Lectura de la memòria de l’exercici de l’any 2018.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2018.
  4. Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2019 (aprovats per la Junta Directiva).
  5. Presentació de la Junta Directiva.
  6. Precs i preguntes.

Us preguem la màxima participació i puntualitat.

La Junta Directiva del CCLG