Assemblea General 2016

  • 17:00
  • Rue de Genève 91, Lausanne
  • +41 (0) 21 625 93 86

Ens complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de socis del nostre centre que tindrà lloc al local del CCLG a Lausana el proper:

17:00 1a CONVOCATÒRIA
17:30 2a CONVOCATÒRIA

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de socis de l’any 2015.
  2. Lectura de la memòria de l’ exercici de l’any 2015.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2015.
  4. Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2016 (aprovats per la Junta Directiva).
  5. Organització de la Junta Directiva. Es comunica que la Junta Directiva dimiteix de les seves funcions. Així doncs es dóna per tancada l’etapa iniciada l’any 2010 i encoratjem a tots els socis a donar continuïtat o a presentar un nou projecte per tal de renovar i reforçar l’activitat del Centre els propers anys.
  6. Precs i preguntes.

Us preguem la màxima participació i puntualitat.

La Junta Directiva del CCLG