BLOG

La FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) es reuneix a Madrid amb diputats i senadors catalans per consensuar una iniciativa de reforma de la llei electoral en favor del vot exterior

Categories: CAT,CCL

El passat dia 23 de novembre la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) que agrupa a la majoria de centres i casals catalans d’arreu del món es va reunir a la seu del Cercle Català de Madrid amb diputats i senadors catalans dels diferents grups parlamentaris per tal de presentar la situació del vot exterior i demanar als grups l’adopció  d’una iniciativa de reforma de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general).

A la reunió hi eren presents per part de la FIEC l’Antoni Montserrat Moliner (secretari General de la FIEC i ex-president del Centre Català de Luxemburg) i l’Albert Masquef (Vicepresident de la FIEC i President del Cercle Català de Madrid) amb el suport de Belén Murillo (tècnica al Cercle Català de Madrid). Per part dels diferents grups hi van ser presents: Joan Olóriz (diputat ERC), Mirella Cortés, Josep Rufá i Laura Castel (Senadors/es ERC), Miriam Nogueras i Lourdes Ciuró (diputades DiLL), Marc Lamuá (diputat PSC), Jaume Moya (diputat EC/Podem) i Jordi Roca (diputat PP). El grup de Ciutadans es va excusar i va proposar una reunió amb la FIEC així que sigui possible.

La FIEC va fer una detallada presentació de la situació del vot exterior, del desastre que va suposar la implantació a 2010 del denominat ‘voto rogado’ que a fet caure la participació dels catalans de l’exterior (i de tots els electors espanyols) des del 28% assolit a les eleccions generals de 2008 fins els ridículs 5 o 6% de les darreres convocatòries generals o al Parlament de Catalunya. Es va cridar, en particular, l’atenció dels diputats sobre els desastrosos efectes que tindrà la recent reforma de la LOREG que redueix els terminis de campanya electoral de 54 a 47 dies (pensada per poder votar el 18 de desembre en lloc del 25 cas que hi hagués hagut repetició d’eleccions generals) que matarà pràcticament qualsevol oportunitat de votar des de l’exterior als residents fora d’Europa que ja pateixen les dificultats d’un calendari electoral massa curt i no adaptat a les diverses situacions arreu del mٕón.

Hi va haver-hi un ampli consens sobre la necessitat de:

  • Proposar una reforma de l’article 42 de la LOREG de forma que es pugui tornar al calendari de 54 dies ateses les raons d’excepcionalitat que varen motivar la seva recent reforma,
  • Proposar una reforma de l’article 75 de la LOREG de forma que es pugui derogar el sistema de ‘voto rogado’ i es pugui tornar a la situació anterior a 2011 preservant els aspectes positius d’aquella reforma (vot presencial als consolats i altres),
  • Introduir en el text de la LOREG una referència explícita al vot electrònic de forma que es faciliti l’aprovació de lleis com la que ben aviat aprovarà el Parlament de Catalunya sobre vot electrònic als catalans de l’exterior.

Els diputats i senadors presentes es van comprometre a traslladar aquestes conclusions als seus grups i a estudiar la possibilitat de presentar una iniciativa parlamentària el més àmplia possible. En un període de tres mesos es valorarà conjuntament els avenços o no respecte d’aquestes conclusions.

També es va entrar a valorar la iniciativa presentada pel Parlament d’Aragó al Congrés de Diputats per a preservar el veïnatge civil dels seus residents fora de la comunitat autònoma de forma que no perdin aquest veïnatge passats 10 anys i puguin escollir, tan ells com els seus fills, entre el veïnatge a la comunitat de procedència com a la de residència. Això suposaria, cas que la iniciativa tiri endavant, que el resident català o de qualsevol altra comunitat podés preservar el seu dret de vot a la comunitat autònoma d’origen. El text està en debat a la Comissió de Justícia del Congrés de Diputats.