BLOG

Cursos en català de l’IOC per a joves residents a l’estranger

Categories: CAT,CCL,Curs de català

L’Institut Obert de Catalunya ens informa d’uns cursos en línia que poden interessar molt les famílies amb nois i noies de 12, 13 i 14 anys de les comunitats catalanes a l’exterior.

El 12 de febrer s’iniciarà l’edició pilot dels cursos en línia de català per a joves residents a l’estranger de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Aquests cursos permetran als joves catalanoparlants residents a l’estranger poder assolir competències lingüístiques similars a les fixades en l’etapa secundària de l’ensenyament obligatori. L’equip docent de l’IOC encarregat del projecte ha dissenyat un model d’aprenentatge en línia basat en la cooperació i amb uns continguts i narrativa enfocats a edats compreses entre els 12 i els 17 anys.

Aquest primer semestre s’oferirà el nivell més inicial i, posteriorment, s’aniran desplegant la resta de cursos fins a culminar un currículum de quatre anys de durada.

Els requisits per a poder matricular-se en aquesta primera edició són:
–          tenir entre 12 i 14 anys
–          residir a l’estranger

La competència lingüística mínima per poder seguir correctament els cursos és parlar en català amb almenys un progenitor o membre de l’entorn familiar.

En aquesta primera experiència pilot, la matrícula és gratuïta! Trobareu més informació sobre requisits i us hi podreu matricular aquí:

https://ioc.xtec.cat/educacio/cre