BLOG

Conferència: “Estudi lexicomètric contrastiu dels estatuts d’autonomia de Catalunya de 1932, 1979 i 2006”

Categories: CAT,CCL,Cicle de Conferències

El el proper dissabte 2 de febrer a partir de les 6 de la tarda, el professor Albert Morales Moreno ens parlarà del seu llibre “Estudi lexicomètric contrastiu dels estatuts d’autonomia de Catalunya de 1932, 1979 i 2006“.

En l’etapa política moderna, les aspiracions d’autogovern català s’han materialitzat en tres llargs itineraris legislatius que han culminat en els estatuts d’autonomia de Catalunya de 1932, 1979 i 2006. En tots tres casos, llur negociació i redacció es tradueix en procediments parlamentaris llargs i complexos, i costa consensuar-ne els continguts atesa la doble tramitació al Parlament i a les Corts Catalanes.

El seu llibre presenta els resultats d’un projecte finançat per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que ha caracteritzat, a partir d’un marc de treball basat en l’anàlisi del discurs i la lexicometria, trets quantitatius i qualitatius d’aquests tres textos cabdals. A més a més, s’hi presenten dades (en alguns casos, inèdites) relatives als processos de tramitació, redacció i traducció dels tres estatuts. El nucli del treball, basat en una exploració lexicomètrica, descriu el corpus a partir d’índexs estadístics que han permès caracteritzar la riquesa lèxica, la distància intertextual i alters característiques estadístiques de cada text estatutari. A través de múltiples trets lingüístics, aquest llibre demostra com s’ha modernitzat i ha evolucionat el discurs estatutari en llengua catalana.

Albert Morales Moreno (Terrassa, 1983) és llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra i doctor en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada per l’IULA/UPF. Fa recerca sobre jurilingüística, terminologia, lexicologia i neologia. Entre 2010 i 2018 ha estat professor a la Università Ca’ Foscari a Venècia i actualment treballa en el projecte LETRINT de l’Université de Genève. Va guanyar el Premi Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols el 2015 pel seu treball en favor del manteniment de la presència catalana en el món i la difusió de la cultura catalana a l’exterior.