BLOG

Assemblea 2014

Categories: Assemblea,CCL

Ens complau convocar-vos a l’assemblea general ordinària de socis del nostre centre que tindrà lloc:
DISSABTE, 15 DE MARÇ DE 2014

17:00 1a CONVOCATÒRIA
17:30 2a CONVOCATÒRIA

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de socis de l’any 2013.
2. Lectura de la memòria de l’ exercici de l’any 2013.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2013.
4. Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2014 (aprovats
per la Junta Directiva).
5. Reorganització de la Junta Directiva, responsables d’activitats i serveis,
interventors dels comptes i delegats a l’assemblea general ordinària de socis de
Casa Nostra de Suïssa (CNS).
6. Afers generals. Precs i preguntes.

La Junta Directiva us prega la màxima participació i puntualitat tot convidant-vos a la “2a Festa dels socis” organitzada especialment per aquesta ocasió!

Lausana, febrer de 2014

https://www.catalansasuissa.org/wp-content/uploads/2014/03/Assemblea-+-festa-del-soci.pdf