BLOG

A 1 de gener de 2017 ja som 216.646 els catalans de l’exterior inscrits al CERA

Categories: CAT,CCL

La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a 1er de gener de 2017 i el nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot, se situa en 216.646. Això representa un augment de 848 electors en un mes, un augment de 13.913 electors entre gener de 2016 i gener de 2017 i un augment de 20.044 votants respecte dels 196.602 inscrits que van tenir dret de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015.

Aquests increments són el producte de l’emigració continuada que coneix el nostre país. Aquestes xifres no tenen en compte el fet que molts catalans i espanyols residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial.

El CERA és el cens que permet als catalans de l’exterior poder votar en els diversos processos electorals en que tenen dret a fer-ho (eleccions generals, eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions al Parlament Europeu i referèndums convocats per l’Estat). Les condicions de vot, tal i com va quedar de manifest en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats espanyol, són desastroses atesa la baixa qualitat democràtica de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) amb el pervers sistema del ‘voto rogado’ que va fer que únicament el 7,5% dels inscrits catalans podessin votar en les eleccions del 27 de setembre de 2015 i del 26 de juny de 2016.

El procés de reforma de la LOREG i a l’abolició dels articles 75 que instaura el ‘voto rogado’ i 42 que redueix els terminis de 54 a 47 dies, al que s’han compromès tots els partits al Congrés de Diputats i al Senat, s’abordarà, així ho esperem, en l’actual legislatura.

També cal tenir en compte que per a poder optar pel vot electrònic, cas que l’Estat no impugni la llei catalana en aquest sentit que s’aprovarà en els mesos vinents, continua essent imprescindible que l’elector català de l’exterior estigui donat d’alta al CERA com a resident permanent.

Cas que des del Govern de Catalunya es decidís convocar un Referèndum o una consulta sense l’aval de l’Estat, és possible (no segur, atès que això s’establirà en el corresponent Decret de convocatòria) que el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior creat l’any 2014 amb finalitats estadístiques pogués ser utilitzat com a Cens Electoral, tal i com preveia el Decret de convocatòria del Procés Participatiu del 9 de novembre de 2014, atesa la impossibilitat legal d’utilitzar el CERA en una tal circumstància. Recordem que per poder donar-se d’alta en aquest Registre és imprescindible haver-se donat d’alt al CERA.