Assemblea General Ordinària 2021

 • 16:00
 • Rue de Genève 91, Lausanne
 • +41 (0) 21 625 93 86
Ens complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de socis de la nostra associació, que tindrà lloc al local del CCL el proper:

DISSABTE 25 DE SETEMBRE DE 2021

16h00 1a CONVOCATÒRIA
16h30 2a CONVOCATÒRIA

Ordre del dia:
 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de socis de l’any 2020.
 2. Lectura de la memòria de l’exercici de l’any 2020.
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2020.
 4. Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2021 (aprovats per la junta directiva).
 5. Proposta de modificació dels Estatuts: declaració del CCL com a entitat d’utilitat
  pública, incloent-hi els 2 articles següents:
  – Els membres de la junta directiva de l’Associació treballen de forma voluntària i gratuïta,
  amb l’excepció d’eventuals reemborsaments de les seves despeses efectives.
  – En cas de dissolució/marxa a l’estranger de l’Associació, els actius restants es transferiran a una institució suïssa exempta d’impostos amb la categoria d’entitat d’utilitat pública o finalitat d’utilitat pública. 
  (Veure annexe)
 6. Presentació de la composició de la nova junta directiva.
 7. Precs i preguntes.

Us preguem la màxima participació i puntualitat.

La junta directiva del CCL

Annexe

La declaració d’utilitat pública d’una associació a Suïssa, és l’obtenció del seu reconeixement administratiu com a una associació que està constituïda per assolir una finalitat d’interès general. Aquest reconeixement, comporta una sèrie d’avantages:

– Cert reconeixement/label de qualitat (indicant clarament aquest reconeixement en tots els documents, comunicacions, circulars, web, etc).

– Gaudir d’avantatges i beneficis fiscals, econòmics, administratius, etc.

Les associacions que poden sol·licitar al cantó de Vaud la declaració d’utilitat pública són les que compleixen els següents requisits:

1. Que les seves finalitats siguin considerades d’interès general, entre d’altres: cíviques, educatives, científiques, culturals, esportives, sanitàries, de promoció dels valors constitucionals, de promoció dels drets humans, d’assistència social, de cooperació per al desenvolupament, de promoció de la dona, de protecció de l’infantesa, de foment d’igualtat d’oportunitats i de la tolerància, de defensa del medi ambient, etc.

2. . Que les seves activitats no estiguin de forma permanent restringides únicament als socis.

3. Que els membres de la junta directiva no tinguin cap remuneració econòmica (no assalariats) i que així consti als Estatuts.

4. En cas de dissolució de l’Associació, els fons han d’anar a una altra entitat suïssa amb el reconeixement d’utilitat pública i que així consti als Estatuts.

Per poder obtenir el reconeixement del CCL com a entitat d’utilitat pública, les autoritats fiscals suïsses exigeixen incloure als nostres Estatuts els articles nr. 3 i 4 (anteriorment citats).

Aquest reconeixement permetrà també als socis del CCL de deduïr dels impostos les quotes i/o qualsevol altra contribució i portarà a l’Associació un cert prestigi, confiança i credibilitat.