BLOG

Control de claus

Categories: CCL

Es prega a totes aquelles persones que disposin de claus del nostre centre que ho comuniquin ràpidament al secretari Josep Maria Tarròs, jtarros30@hotmail.com, 021 544 66 28 (a partir de 20h00).

Necessitem saber de quina porta/portes teniu claus, si la necessiteu o si les voleu retornar. Aquelles persones que necessitin claus del centre han de justificar-ho i les han de demanar personalment al secretari.

Moltes gràcies!