BLOG

Concurs literari de Sant Jordi

Categories: CCL,Festes Tradicionals

El Centre Català Català de Lausana convoca el Concurs Literari «Sant Jordi 2021» d’acord amb les bases següents:

REQUISITS

1. Hi pot participar qualsevol persona que presenti una obra redactada en català i que tingui acreditada la seva residència a Suïssa.

2. Cada participant pot presentar una única obra de qualsevol gènere literari. Els treballs, de tema lliure, han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens literaris. El text haurà d’anar signat amb un pseudònim.

CATEGORIES

Relat curt: l’extensió d’aquest text ha de tenir un mínim de 500 paraules i un màxim de 1.000 paraules.

Narrativa: l’extensió d’aquest text ha de tenir un mínim de 1.500 paraules i un màxim de 2.500.

PRESENTACIÓ I TRAMESA D’OBRES

4. En els textos originals hi ha de constar el títol i el pseudònim (en cap cas el nom real de l’autor). S’ha d’enviar per correu electrònic mitjançant un document adjunt en format PDF. Cal enviar el missatge a l’adreça concurs@catalansasuissa.org tot indicant:

a. Categoria
b. Nom i cognoms
c. Pseudònim
d. Correu electrònic
e. Número de telèfon

5. La data límit per a participar-hi és el dia 8 d’abril a les 12 de la nit.

6. El dia 15 d’abril, el jurat enviarà les obres guanyadores al jurat del concurs europeu, per representar al nostre centre en aquest concurs.

7. El jurat té el dret de refusar qualsevol obra que no s’ajusti a les bases establertes.

SELECCIÓ D’OBRES I PREMIS

8. La resolució del jurat es farà pública el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi.

9. El premi és un lot de llibres, que es lliurarà quan la situació general ho permeti.

10. L’obra guanyadora del premi participarà en un concurs europeu amb els guanyadors d’altres concursos literaris i jocs florals de les comunitats catalanes d’Europa.

11. El dia 25 d’abril de 2021, dia de la Catalunya Exterior, es proclamaran els guanyadors del Concurs Literari Europeu.

12. El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat. 

DRETS D’AUTOR I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

13. Els textos guanyadors es publicaran a la pàgina web del Centre Català de Lausana. El Centre es reserva el dret incloure els textos, en un futur, en un recull o antologia.

14. L’autor reconeix ser qui ha escrit el relat, com a tal, té tots els drets sobre l’esmentada obra. L’autor cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra al Centre Català de Lausana.

15. Aquests drets d’explotació de l’obra que se cedeixen són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui.

16. No hi haurà remuneració econòmica percebuda per l’autor com a contraprestació per aquesta cessió.

17. Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú.

18. El premi no pot ser cedit a terceres persones ni serà en qualsevol cas canviat per diners o compensació d’una altra índole.

19. Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es podrà demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions.

20. Qualsevol dels relats presentats que no compleixin les condicions mencionades a les bases del concurs serà descartat.

21. Presentar-se en aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases.