Assemblea General Ordinària 2023

  • 16:30
  • Rue de Genève 91, Lausanne
  • +41 (0) 21 625 93 86

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 2023

 

Ens complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de socis del nostre Centre que tindrà lloc al local del CCL a Lausana el proper dissabte 6 de maig a les 16h30.

 

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de socis de l’any 2022.

2.- Lectura de la memòria de l’exercici de l’any 2022.

3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2022.

4.- Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2023 (aprovats per la junta directiva).

5.- Reorganització de la Comissió de Coordinació, responsables d’activitats i serveis, interventors dels comptes 2023/2024.

6.- Dissolució de Casa Nostra de Suïssa (1963-2022).

7.- Afers generals. Torn obert de paraules.

 

Annexes:

 

 

La junta directiva del CCL