Assemblea General Ordinària 2015

  • 18:00
  • Rue de Genève 91, Lausanne
  • +41 (0) 21 625 93 86

DISSABTE, 9 DE MAIG DE 2015
18:00 1a Convocatòria
18:30 2a Convocatòria

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de socis de l’any 2014.
  2. Lectura de la memòria de l’exercici de l’any 2014.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2014.
  4. Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2015 (aprovats per la Junta Directiva).
  5. Organització de la Junta Directiva, responsables d’activitats i serveis, interventors dels comptes i delegats a l’assemblea general ordinària de socis de Casa Nostra de Suïssa (CNS).
  6. Precs i preguntes.

Documents adjunts:
Estatuts del Centre Català de Lausana-Ginebra (catalàfrancès)
Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis 2014
Acta de l’Assemblea General Extraordinària de Socis 2014

 

La Junta Directiva del CCLG.